Se hela filmen

Vi vill bli Årets Stadskärna 2021

I år firar Helsingborg City 10 år, ett samarbete mellan Fastighetsägarna City, Cityföreningen och Helsingborgs stad kring utvecklingen av Helsingborgs stadskärna.

Stadskärnan förändras hela tiden och just nu är det utmaningar som tillgänglighet, trygghetsfrågor och handelns omställning som kräver nya arbetssätt och samarbeten. Helsingborg City har länge drivit ett bra samarbete mellan olika aktörer och genom exempelvis projektet Sälj i City har man lockat flera nya aktörer att få upp ögonen för att etablera sig i stadskärnan. 2018 blev Helsingborg årets Purple flagstad genom processen kring Helsingborg C och Maria Torg. Nu tar vi vårt arbete vidare genom platssamverkan och utveckling av stråk och torg i city.

Målbilden om att fler ska besöka stan oftare, stanna längre och uppleva nåt som är värt att berätta vidare har fungerat som motorn för samarbetet och 2019 beslutade Helsingborg citys styrelse om en ny vision: Helsingborgarna ska äga och älska sitt city. Vi måste bjuda in invånarna till att vara med och skapa framtidens stadskärna. Som en morot i arbetet med stadskärnan satsar vi nu på att bli årets stadskärna 2021, ett pris som delas ut av organisationen Svenska stadskärnor och där Helsingborg vann titeln 2003.

Vill du vara med och utveckla city och vara en del av arbetet med Årets stadskärna – välkommen att kontakta Helsingborg City.