Se hela filmen

Helsingborg är Årets Stadskärna 2022

Helsingborg har utsetts till Årets Stadskärna 2022. Utmärkelsen delas ut av Svenska Stadskärnor till den stad som visar på störst framsteg, utveckling och förnyelse av centrum.

Under Svenska Stadskärnors årskonferens i Östersund den 18 maj utsågs Helsingborg till Årets Stadskärna 2022. Staden tog hem segern i stark konkurrens mot Trollhättan och Simrishamn. Utmärkelsen Årets Stadskärna har delats ut sedan 1995 till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. I Helsingborg drivs arbetet med stadskärnan av Helsingborg City, en organisation som ägs av Helsingborgs stad, Fastighetsägarna City och Cityföreningen. Målet att bli Årets Stadskärna har funnits med sen 2013 när de stora byggprojekten i city planerades, men har intensifierats de senaste fem åren.

– Det känns helt fantastiskt att få ta hem den här betydelsefulla utmärkelsen till Helsingborg! Vi har haft ett antal kämpiga år i stadskärnan, men engagemanget har aldrig varit större. Utmärkelsen är ett resultat av mångas hårda arbete och stora kärlek till vårt city. Många ska sträcka på sig hemma, säger Hanna Candell, VD Helsingborg City.

Arbetet med stadskärnan har prioriteras av Helsingborg Citys olika ägare de senaste åren. Helsingborgs stad har tillsammans med fastighetsägarna investerat runt 7,2 miljarder i city de sista fem åren. I sin ansökan lyfter Helsingborg City dels de stora stadsutvecklingssatsningar som gjorts men framförallt är det samverkansarbetet och engagemanget som sticker ut.

– En attraktiv stadskärna är viktigt för både helsingborgarna och besökare. Jag är stolt att vi tillsammans med näringslivet har tagit oss an de utmaningar som stadskärnan står inför på ett sätt som nu uppmärksammas nationellt, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande.

Helsingborg vann priset senast 2003. Organisationen har idag rekordmånga aktörer med i både Fastighetsägarna City och i Cityföreningen. Bolaget har anställt fler och har de senaste åren skapat en samverkansstruktur som innebär att aktörer på alla nivåer kan vara med i arbetet med att skapa framtidens stadskärna.

– Som ordförande i Helsingborg City är jag otroligt stolt över det arbete som bedrivits i stadskärnan de senaste åren. Vi har hittat formerna för att jobba med de frågor som ingen kan driva själv men som är viktiga för oss alla. Engagemanget har nog aldrig varit högre! Vi ser nu fram emot att fira utmärkelsen tillsammans med helsingborgarna inom kort, avslutar Annette Melander Berg, ordförande i Helsingborg City och näringslivsdirektör i Helsingborgs stad.

Helsingborg är en av finalisterna till Årets Stadskärna 2022

Helsingborg är tillsammans med Trollhättan och Simrishamn en av kandidaterna till att få utmärkelsen Årets Stadskärna 2022. Årets Stadskärna delas ut av Svenska Stadskärnor och Helsingborg fick den fina titeln senast 2003.

Utmärkelsen Årets Stadskärna har delats ut sedan 1995 till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Utmärkelsen delas ut av Svenska Stadskärnor som är en organisation som arbetar nationellt med utveckling av stadskärnor. I Helsingborg drivs arbetet med stadskärnan av Helsingborg City, en organisation som ägs av Helsingborgs stad, Fastighetsägarna City och Cityföreningen. Målet att bli Årets Stadskärna har funnits med sen 2013 när de stora byggprojekten i city planerades, men har intensifierats de senaste fem åren.

– Arbetet med stadskärnan är av största vikt för staden och tillsammans med fastighetsägarna har vi investerat runt 7,2 miljarder i city de senaste fem åren. En levande stadskärna är viktigt för både besökare och helsingborgare och jag är stolt att vi tillsammans tar oss an de utmaningar som stadskärnan står inför tillsammans med näringslivet på ett sätt som märks, inte bara lokalt utan nu även nationellt, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande.

I sin ansökan lyfter Helsingborg City dels de stora stadsutvecklingssatsningar som gjorts de senaste åren men framförallt är det samverkansarbetet och engagemanget som sticker ut. Organisationen har rekordmånga aktörer med i både Fastighetsägarna City och i Cityföreningen. Bolaget har anställt fler och har de senaste åren skapat en samverkansstruktur som innebär att aktörer på alla nivåer kan vara med i arbetet med att skapa framtidens stadskärna.

Helsingborgs stadskärna genomgår, precis som många andra platser, en transformation och under förra året märktes effekter av handelns omställning i city.

– För fem år sedan hade vi haft svårt att möta en sådan utmaning men nu har vi resurser och förtroende att aktivt driva strategiska frågor som exempelvis framtidens utbud framåt. På mindre än ett halvår har vi lyckats vända skutan och nu finns det ett stort intresse för att etablera sig i city, något som kommer märkas under det närmsta året, säger Hanna Candell, vd för Helsingborg City.

Helsingborg är en av nordens äldsta städer och har en anrik stadskärna med spår från medeltiden. De senaste åren har den moderniserats och med ett nytt resecenter, en ombyggd paradgata och ett helt nytt kvarter mitt i city. Men det är inte bara de stora stadsutvecklingsprojekten som ligger till grund för ansökan. Mycket av resultaten levereras i arbetet med platssamverkan där näringslivet i stadskärnan, fastighetsägarna och staden samarbetar för att skapa trevligare miljöer i city.

– Stadskärnan har genomgått stora fysiska förändringar och med fler bostäder och kontor skapas nya flöden som gynnar näringslivet i city. Engagemanget i organisationen är stort och framtidstron är god, nu håller vi tummarna att vi tar hem titeln som ett kvitto för oss alla att vi gör ett gott arbete, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör och ordförande i Helsingborg City.

Tillsammans med Helsingborg är även Simrishamn och Trollhättan nominerade.

– Grundläggande för alla tre är att det finns ett brett engagemang och en tydlig och hållbar struktur för samverkan. Städernas arbete innehåller många pusselbitar som tillsammans ska skapa en attraktiv och levande stadskärna, säger Annika Boman, juryns ordförande och ledamot i Svenska Stadskärnors styrelse. Årets tre kandidater är väl införstådda med detta. Deras arbete visar på stora framsteg, målmedvetenhet och tydliga resultat. Juryn har besökt städerna och granskat städernas ansökningshandlingar och juryöverläggningarna pågår.

Vem som vinner offentliggörs på Svenska Stadskärnors årskonferens den 18 maj i Östersund.

Vi vill bli Årets Stadskärna 2022

I mars 2020 firade Helsingborg City 10 år, ett samarbete mellan Fastighetsägarna City, Cityföreningen och Helsingborgs stad kring utvecklingen av Helsingborgs stadskärna.

Stadskärnan förändras hela tiden och ställs ständigt inför olika utmaningar. Därför krävs en långsiktighet kring samverkansprocessen för att gemensamt kunna ta sig an frågor inom exempelvis tillgänglighet, trygghet och handelns omställning. Under pandemins utbrott märktes det tydligt hur viktigt upparbetade samverkansprocesser faktiskt är för att snabbt ställa om och ta fram nya lösningar som gynnar oss gemensamt i stadskärnan. Under det senaste året har vi fått kvitto på att det arbete vi har lagt ner på att skapa just en hållbar samverkan har gett resultat. Vi ställde snabbt om när pandemin bröt ut och lyckades under pågående kris organisera oss för att ta fram lösningar, projekt och snabbt anpassa oss utifrån nya förutsättningar. Vi har samtidigt blivit fler medlemmar i Cityföreningen, fler fastighetsägare i Fastighetsägarna City och allt fler förvaltningar inom Helsingborgs stad ser ett värde av att i samverkan utveckla och arbeta med vår stadskärna. Pandemin har som överallt haft stor påverkan. Det vi tar med oss är den gemenskap och det stora engagemang kring att hitta gemensamma lösningar som våra olika samarbetspartners har visat samt helsingborgarnas stora hjärta för sitt älskade city.

I Helsingborg har vi länge haft ett bra samarbete mellan stadskärnans olika intressenter och de senaste åren har vi initierat nya satsningar som exempelvis projektet Sälj i City. Projektet har syftat till att locka nya aktörer att få upp ögonen för att etablera sig i stadskärnan och har samfinansierats av staden och fastighetsägarna. Ett annat exempel är vårt arbete med Purple flag där vi 2018 blev årets Purple flagstad genom processen kring Helsingborg C och Maria Torg. Nu tar vi vårt arbete vidare genom en mer utvecklad platssamverkansmodell för vidare utveckling av stråk och platser i city.

Målbilden om att fler ska besöka stan oftare, stanna längre och uppleva nåt som är värt att berätta vidare har fungerat som motorn för samarbetet. Under 2020 beslutade vår styrelse om en ny vision där Helsingborg city ska vara en plats som alla älskar att besöka, leva och verka i. Under det senaste året har vikten av att ha en bra mix av bostäder och kontor varit avgörande för att fortsatt ha bra flöden i stadskärnan. Detta är något vi fortsätter att arbeta med för att vår stadskärna ska vara levande. Som en morot i arbetet med stadskärnan satsar vi nu på att bli Årets Stadskärna 2022, ett pris som delas ut av organisationen Svenska Stadskärnor och där Helsingborg senast vann titeln 2003. Utmärkelsen Årets Stadskärna har delats ut sedan 1995 till den svenska stad eller ort som visar på störst framsteg, utveckling och förnyelse av centrum. Det ska bygga på samarbete mellan både privata och offentliga aktörer och det är av lika stor vikt att visa på framtida planer som på vilka resultat samverkansprocessen har genererat fram till nu. Här tror vi att Helsingborg kan vara en av kandidaterna i kampen om den ärofyllda titeln. Det har gjorts stora investeringar i stadskärnan de senaste åren och vi har byggt om och byggt nytt för att kunna vara en stadskärna i framkant. Samtidigt finns det en stor entreprenörsanda hos företagarna och en stor vilja att var med och skapa ett livfullt city även utanför sin egen verksamhet. Allt från gemensamma e-handelslösningar till folkfest och evenemang som bjuder på upplevelser du som besökare vill berätta vidare om.

Att arbeta med utveckling av stadskärnor är långsiktiga satsningar och kräver att alla samlas kring en gemensam målbild. Detta är något vi i Helsingborg har lyckats med och genom en fungerande samverkan så står vi redo att ta oss an framtida utmaningar. För att kandidera till Årets Stadskärna 2022 är inte målsnöret. Sommaren 2022 kommer att präglas av H22 City Expo som är crescendot av en mångårig innovationssatsning i Helsingborg. Vårt eget OS där vi vill bjuda in världen till Helsingborg. När city expot är avslutat då njuter vi av sommaren 2022 och tiden på året när Helsingborg bjuder på en livskvalitet som är magiskt. Därefter är det dags att kavla upp armarna igen och när hösten står i antågande då bjuder vi in våra olika samverkanspartners till en stor kick-off av vårt nästa arbete med att ta fram en strategiskt plan för Framtidens stadskärna 2030.

Hanna Candell
VD Helsingborg City