Se hela filmen

Vi vill bli
Årets Stadskärna 2022

I mars 2020 firade Helsingborg City 10 år, ett samarbete mellan Fastighetsägarna City, Cityföreningen och Helsingborgs stad kring utvecklingen av Helsingborgs stadskärna.

Stadskärnan förändras hela tiden och ställs ständigt inför olika utmaningar. Därför krävs en långsiktighet kring samverkansprocessen för att gemensamt kunna ta sig an frågor inom exempelvis tillgänglighet, trygghet och handelns omställning. Under pandemins utbrott märktes det tydligt hur viktigt upparbetade samverkansprocesser faktiskt är för att snabbt ställa om och ta fram nya lösningar som gynnar oss gemensamt i stadskärnan. Under det senaste året har vi fått kvitto på att det arbete vi har lagt ner på att skapa just en hållbar samverkan har gett resultat. Vi ställde snabbt om när pandemin bröt ut och lyckades under pågående kris organisera oss för att ta fram lösningar, projekt och snabbt anpassa oss utifrån nya förutsättningar. Vi har samtidigt blivit fler medlemmar i Cityföreningen, fler fastighetsägare i Fastighetsägarna City och allt fler förvaltningar inom Helsingborgs stad ser ett värde av att i samverkan utveckla och arbeta med vår stadskärna. Pandemin har som överallt haft stor påverkan. Det vi tar med oss är den gemenskap och det stora engagemang kring att hitta gemensamma lösningar som våra olika samarbetspartners har visat samt helsingborgarnas stora hjärta för sitt älskade city.

I Helsingborg har vi länge haft ett bra samarbete mellan stadskärnans olika intressenter och de senaste åren har vi initierat nya satsningar som exempelvis projektet Sälj i City. Projektet har syftat till att locka nya aktörer att få upp ögonen för att etablera sig i stadskärnan och har samfinansierats av staden och fastighetsägarna. Ett annat exempel är vårt arbete med Purple flag där vi 2018 blev årets Purple flagstad genom processen kring Helsingborg C och Maria Torg. Nu tar vi vårt arbete vidare genom en mer utvecklad platssamverkansmodell för vidare utveckling av stråk och platser i city.

Målbilden om att fler ska besöka stan oftare, stanna längre och uppleva nåt som är värt att berätta vidare har fungerat som motorn för samarbetet. Under 2020 beslutade vår styrelse om en ny vision där Helsingborg city ska vara en plats som alla älskar att besöka, leva och verka i. Under det senaste året har vikten av att ha en bra mix av bostäder och kontor varit avgörande för att fortsatt ha bra flöden i stadskärnan. Detta är något vi fortsätter att arbeta med för att vår stadskärna ska vara levande. Som en morot i arbetet med stadskärnan satsar vi nu på att bli Årets Stadskärna 2022, ett pris som delas ut av organisationen Svenska Stadskärnor och där Helsingborg senast vann titeln 2003. Utmärkelsen Årets Stadskärna har delats ut sedan 1995 till den svenska stad eller ort som visar på störst framsteg, utveckling och förnyelse av centrum. Det ska bygga på samarbete mellan både privata och offentliga aktörer och det är av lika stor vikt att visa på framtida planer som på vilka resultat samverkansprocessen har genererat fram till nu. Här tror vi att Helsingborg kan vara en av kandidaterna i kampen om den ärofyllda titeln. Det har gjorts stora investeringar i stadskärnan de senaste åren och vi har byggt om och byggt nytt för att kunna vara en stadskärna i framkant. Samtidigt finns det en stor entreprenörsanda hos företagarna och en stor vilja att var med och skapa ett livfullt city även utanför sin egen verksamhet. Allt från gemensamma e-handelslösningar till folkfest och evenemang som bjuder på upplevelser du som besökare vill berätta vidare om.

Att arbeta med utveckling av stadskärnor är långsiktiga satsningar och kräver att alla samlas kring en gemensam målbild. Detta är något vi i Helsingborg har lyckats med och genom en fungerande samverkan så står vi redo att ta oss an framtida utmaningar. För att kandidera till Årets Stadskärna 2022 är inte målsnöret. Sommaren 2022 kommer att präglas av H22 City Expo som är crescendot av en mångårig innovationssatsning i Helsingborg. Vårt eget OS där vi vill bjuda in världen till Helsingborg. När city expot är avslutat då njuter vi av sommaren 2022 och tiden på året när Helsingborg bjuder på en livskvalitet som är magiskt. Därefter är det dags att kavla upp armarna igen och när hösten står i antågande då bjuder vi in våra olika samverkanspartners till en stor kick-off av vårt nästa arbete med att ta fram en strategiskt plan för Framtidens stadskärna 2030.

Hanna Candell
VD Helsingborg City

Pressmeddelande 2021-03-11

 

Helsingborg vill bli årets stadskärna 2022

Utmärkelsen Årets Stadskärna som skulle delats ut i samband med Svenska Stadskärnors årskonferens den 15-16 september 2021 i Östersund ställs in. Beslutet togs idag av juryn för Årets Stadskärna. Helsingborgs City har sedan ett par år tillbaka haft målet att söka till årets stadskärna 2021. Men eftersom detta nu inte blir möjligt får Helsingborg City satsa på att göra det 2022 istället.

Svenska Stadskärnor har delat ut den prestigefyllda utmärkelsen Årets Stadskärna sedan 1995, i samband med sin Årskonferens. Priset har gått till den svenska stad eller ort som visar på störst framsteg, utveckling och förnyelse av centrum genom dokumenterat samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Helsingborg tog hem priset 2003 och sen ett par år tillbaka har siktet varit inställt på att ta hem utmärkelsen igen. Den 15 september skulle det delas ut för 26:e gången, men prisutdelningen pausas för andra året i rad på grund av coronapandemin.

Vi laddar om till nästa år

– Vi har full förståelse för att många stadskärnor valt att avvakta med att söka för att bli Årets Stadskärna. Vi från Helsingborg har tänkt tvärtom att det är nu mer än någonsin som uppmärksamheten behövs för våra städer. Vårt resonemang och styrelsen i Helsingborg Citys beslut var redan förra året att vi mer än nånsin behöver kraftsamla kring långsiktiga satsningar där utmärkelsen Årets stadskärna var en av delarna i den strategin. Därför har vi valt att fortsätta på det långsiktiga spåret parallellt med de mer akuta insatserna på grund av coronapandemin, säger Hanna Candell, VD för Citysamverkan i Helsingborg.

– Vi får nu mer tid att fortsätta utveckla vårt samverkansarbete och komplettera vår ansökan inför nästa år istället. Då kommer även den stora stadsmässan H22 att hållas i Helsingborg med fokus på livet mellan husen, hur vi bygger framtidens smarta städer tillsammans med invånare, näringsliv och akademi – det blir en bra möjlighet för oss att matcha detta med att också söka Årets Stadskärna, avslutar Hanna Candell.