CityArtHbg

Tomma lokaler och skyltfönster får liv tack vare lokala konstnärer och sponsrande företag.

CityArtHbg är ett samverkansprojekt mellan Helsingborg City och Kulturhotellet. Tillsammans med fastighetsägare, ColourCenter och Action Helsingborg startade projektet igång i maj 2020. Syftet med projektet är att främja våra lokala konstnärer och samtidigt ge våra citybesökare en trevlig upplevelse under tiden en lokal står tom.

Som konstnär kan du tjäna en slant, hitta en helt ny arena för din kreativitet och pigga upp de flanörer som går förbi ditt verk. Som företag kan du sponsra konsten och bidra till mer konst på stan.

Open Call
Skicka in några rader om din idé, några bilder på tidigare verk samt en kort text om dig själv. Blir du utvald bestämmer vi tid och plats tillsammans med inblandade parter. Räkna med att du har en dag på dig. De medverkande får 5 000 kronor (ex moms) i arvode på faktura. Materialkostnaden står CityArtHbg för. Vi behöver din intresseanmälan så fort som möjligt. Mejla till peter@kulturhotellet.nu
Vill ditt företag sponsra ett fönster?

Vill du som företag hjälpa till att finansiera projektet? För 15 000 kr kan ditt företag sponsra ett skyltfönster i Helsingborgs stadskärna. Kontakta hanna.candell@helsingborg.se på Helsingborg City.

Tidigare verk

Bruksgatan

Om konstnären

Veronika Danielsson är en bildkonstnär, främst måleri och teckning, med bas i Helsingborg. ”I mitt skapande finns det ofta ett intresse av att undersöka och gestalta existentiella frågor i vardagliga situationer såsom ensamhet och gemenskap och trygghet och tillit. Att ständigt grunda mig i en genuin nyfikenhet inför såväl materialet som motivet är viktigt för mig för att kunna skapa nya vägar i skapandet och utveckla mitt bildspråk.”

Spana in Veronikas Instagram!

Om verket

I mitt verk vill jag lyfta fram konflikten mellan det man längtar efter och mönster som man kan sitta fast i.

Om lokalen

Lokalen ligger på Bruksgatan 7A, ägs av Bjurfors och är nu uthyrd.

Sponsor

Målningen på Bruksgatan är sponsrad av Trademax och Bygghemma.se via Action Helsingborg.

Vill du som företag hjälpa till att finansiera projektet? Kontakta hanna.candell@helsingborg.se på Helsingborg City. För 15 000 kan ditt företag sponsra ett skyltfönster i Helsingborgs stadskärna.

Cecilia

Kullagatan 17

Om konstnären

Cecilia Björk är en konstnär och modedesigner från Skälderviken som driver en tyst kampanj för en ökad tolerans för det operfekta och använda. Materialet hon använder i sina tavlor kan vara tidningar från 30 och 40 – tal och/eller använda tapeter. Sådant som ingen annan vill ha, använda saker blir återanvänt för att skapa nytt värde.

’För mig är konsten, en sorts manifestation i mig själv. Ett sätt att förstå mig själv bättre, även i relation till andra människor. Den gör min röst starkare och jag känner mig fri.’

Spana in Cecilia på Instagram

Om lokalen

Lokalen ligger på Kullagatan 17, ägs av Castellum och är nu uthyrd.

Kolmätaregränd

Om verket

Motivet utgår från Kristoffer Granaths fotoprojekt om ”Erosion” där han följer utvecklingen kring erosion runt om i Skåne, som på många ställen är kritisk. Detta kombineras med Olof Behrens uttryck som i mångt och mycket handlar om den påverkan samhället har på individen och att vi successivt bryts ned pga av den samhällsstruktur vi idag lever efter. De båda inriktningarna gestaltar samma ”problem” fast från olika utgångspunkter och är ett lysande exempel på hur fotografi och bildkonst kan kombineras och förstärka varandra.

Om konstnärerna

Olof Behrens är en bildkonstnär, främst måleri och teckning, med bas i Helsingborg. Hans arbete vilar till stor del på ett ifrågasättande av samhället och den värld vi lever i, en brytpunkt mellan det inre och yttre där det ofta uppstår en kontrovers som tvingar till reflektion och eftertanke. Bildspråket är expressionistiskt, ofta med objekt och figurer som i sin tur står i kontrast till abstrakta ytor av färg och form. Det sistnämnda får ofta agera som metafor för det inre, det icke-materiella, och det figurativa på vilket sätt det manifesterar sig.

Spana in Olof på Instagram

Kristoffer Granath är en fotograf med bas i Helsingborg som främst jobbar med dokumentationer, bokuppdrag och andra konstnärliga projekt. Social hållbarhet är ett ledord i hans arbete och han jobbar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv med människan i fokus. Hans motto är att bilder som sprids och publiceras ska visa den verklighet vi lever i, och på så vis bidra till större förståelse och medmänsklighet. Tidigare uppmärksammade projekt gjorda av Kristoffer är bland ”Rest in peas” där nedläggningen av Findus fabrik i Bjuv dokumenterades och ”Allt ska väck – Barsebäck” där Kristoffer för tillfället dokumenterar nedläggningen av kraftverket i Barsebäck.

Spana in Kristoffer på Instagram

Om lokalen

Lokalen ligger på Kullagatan 17, ägs av Castellum och är nu hyrd.

cityarthbg

Helsingborg C

Om konstnären

Tim Timmey är en av de mer erkända svenska konstnärerna inom street art världen med bas i Höganäs. Hans lekfulla och surrealistiska djurmotiv presenteras numera i form av canvas till stora väggmålningar, skulpturer och installationer vilket har resulterat i att Tim Timmey under de senaste åren växt fram till en av de mer profilerade svenska graffitikonstnärerna. I Nordvästra Skåne kan Tims verk ses på flertalet platser som ofta för oss till en plats där fantasin och kreativiteten flödar.

Här hittar du Tim på Instagram: @timtimmey

Om lokalen

Lokalen som ligger på Järnvägsgatan 14 är nu uthyrd.