Sälj i City

Sälj i city är ett unikt samarbete för sätta Helsingborg City på kartan som etableringsort. Sälj i City bearbetar retail och service-aktörer/verksamheter inför förflyttningar och nyetableringar samt utvecklar strategier för citys platsidentiteter. Insatserna inriktar sig mot företag och organisationer verksamma inom: handel, restauranger & caféer samt kommersiella tjänster & service med fokus att skapa etableringar på bottenplan.

För att växla upp projektet under 2022 har Helsingborg City tillsätt en Etableringsansvarig som på heltid kommer att sälja in Helsingborg City. Syftet är att skapa konkreta leads och intresseförfrågningar avseende vakanta lokaler i Helsingborgs stadskärna. I samband med tillsättandet bildas en Etableringsgrupp som leds av Etableringsansvarig.

Projektet är ett samarbete mellan Helsingborgs City, Helsingborgs Stad och Fastighetsägarna i city.

Etableringsguider

Martin Klinteberg
Etableringsansvarig