Fastighetsägarna City

Fastighetsägarna City är ett nätverk för fastighetsägare med kommersiella fastigheter i Helsingborg City. Tillsammans med Cityföreningen och Helsingborgs stad äger man bolaget Helsingborg Citysamverkan AB. Genom att samverka är Fastighetsägarna City med och bidrar till attraktiva och trygga stadsrum där människor vill vara och etablera sig.

Viktiga och prioriterade frågor för 2021

Etableringsfrågor

Gemensamma strategier för att bygga kluster och förändra och utveckla mixen i city

Tillgängligheten till och i city

Säkerhetsfrågor

Gemensam kommunikation

Fastighetsägarna City består av:

Även fastighetsägare utanför stadskärnan är medlemmar, och bidrar till stadskärnans utveckling. Det ligger en stor styrka i att ha en gemensam syn på platsidentiteter, etableringsfrågor och tillgänglighet.

Fastighetsägarna City finansierar även tillsammans med Helsingborgs stad en resurs som har i uppdrag att få fler nyetablerade verksamheter till Helsingborg och medlemmarnas fastigheter. Detta är en unik möjlighet som bidrar med effektivisering och utökat utbud till medlemmarnas lokaluthyrning.

Vi tar löpande emot nya medlemmar,
så välkommen till Fastighetsägarna City du med!