Helsingborg City

I mars 2010 bildade Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna i city och Helsingborgs stad bolaget Helsingborg Citysamverkan AB (Helsingborg City). Syftet med att bilda ett gemensamt bolag är att parterna tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan.

Bolagets uppdrag

Att levandegöra city och arbeta med att skapa samverkansförutsättningar för de som verkar i staden eller har ett intresse av att vara med och bidra till ett mer levande och pulserande city.

Vision

Helsingborg city ska vara en plats som alla älskar att besöka, leva och verka i.

Målbild

Fler ska välja att besöka stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare.

Strategier

Det ska vara enkelt och tryggt att komma till och vistas i Helsingborg city.

Vi ska bjuda på ett bemötande och en upplevelse som överträffar förväntningarna.

Skapa tydliga platsidentiteter med attraktiva stråk som binder samman de olika delarna i city.

Kontinuerlig förändring som skapar nya upplevelser och möjligheter, något nytt att se eller göra.

Vi ska omvärldsbevaka och initiera satsningar för att vara ett city i framkant.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Helsingborgs Cityförening

Helsingborgs Cityförening representerar handlare, restaurang- och caféägare, banker, hotell med flera med kommersiell verksamhet i centrala Helsingborg. Även företag som vill stödja utvecklingen i city ansluter sig.

Fastighetsägarna City

Fastighetsägarna City är ett nätverk för fastighetsägare med kommersiella fastigheter i Helsingborg City. Genom samverkan skapas attraktiva och trygga stadsrum där människor vill vara och etablera sig.

stadensloggo
Helsingborg stad

Vision Helsingborg 2035 säger att Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad. För att nå dit är stadskärnan en viktig mötesplats för stadens 132 000 invånare.

Styrelsen

Styrelsen består av nio personer, tre från vardera part.

Kristina Magnusson (Ordförande)
Helsingborgs stad
Stadsbyggnadsdirektör

Annette Melander Berg
Helsingborgs stad
Näringslivsdirektör

Max Granström
Helsingborgs stad
Kulturdirektör

Louise Axelsson
Cityföreningen
Carl Hoff

Per Svanberg
Cityföreningen
ICA Kvantum

Martin Persson
Cityföreningen
Chocolatte

Agneta Carling
Fastighetsägarna
Helsingborgshem AB

Jan-Erik Johansson
Fastighetsägarna
Wihlborg

Matts Borgström
Fastighetsägarna
Castellum

Organisation

Quality Mark

2018 blev vi QM-certifierade av Svenska Stadskärnor och fick en kvalitetsmärkning för vårt arbete. På styrelsens strategidagar i juni 2019 följde vi upp QM med Svenska Stadskärnors verktyg PULS (PlatsUtveckling, Ledning & Strategi) för att se vilka frågor som bör prioriteras de kommande åren.

Årsberättelse 2019