Älskade söder

I Helsingborg finns ett stort fokus på att skapa en levande, trygg och attraktiv stadskärna både från stadens och från näringslivets sida.
Vi arbetar på flera fronter och med olika processer, som hänger ihop. Purple Flag är en del av detta.

Söder är så mycket mer än ”bara” en plats.
Det är känslan, dofterna, ljuden, ljuset, vimlet, fåglarna, träden, gatorna … och mest av allt … människorna.

Det är du, tillsammans med alla som bor, jobbar, handlar eller rör sig på Söder som bidrar till hur Söder upplevs. Oavsett om det handlar om att bjuda på ett leende, njuta på en uteservering eller låta bli att skräpa ner, är det alla små saker som gör stor skillnad tillsammans.

Under 2019 och framåt har vi extra fokus på att förbättra Söder. Vi arbetar på bred front med att öka trivseln och tryggheten här. Det sker i samarbete mellan näringsidkare, fastighetsägare, Helsingborg City, polis, Helsingborgs stad samt boende och besökare.

Till exempel har vi byggt om Hantverkaregatan och Nedre Nytorgsgatan, utökat antalet skräpkorgar och askkoppar samt förbättrat belysningen på ställen som tidigare har upplevts mörka.

Purple Flag: Söder

Det händer mycket på Söder just nu och arbetet med Purple Flag kommer att involvera flera aktörer i området.

Årets Purple Flag-stad

En levande och inbjudande stadskärna, som känns ljus, varm och trygg med ett brett utbud – även efter klockan 17.