Älskade Söder

I Helsingborg finns ett stort fokus på att skapa en levande, trygg och attraktiv stadskärna både från stadens och från näringslivets sida. Vi arbetar på flera fronter och med olika processer, som hänger ihop. Purple Flag är en del av detta.

Söder är så mycket mer än ”bara” en plats.
Det är känslan, dofterna, ljuden, ljuset, vimlet, fåglarna, träden, gatorna … och mest av allt … människorna.

Det är du, tillsammans med alla som bor, jobbar, handlar eller rör sig på Söder som bidrar till hur Söder upplevs. Oavsett om det handlar om att bjuda på ett leende, njuta på en uteservering eller låta bli att skräpa ner, är det alla små saker som gör stor skillnad tillsammans.

Under 2019 och framåt har vi extra fokus på att förbättra Söder. Vi arbetar på bred front med att öka trivseln och tryggheten här. Det sker i samarbete mellan näringsidkare, fastighetsägare, Helsingborg City, polis, Helsingborgs stad samt boende och besökare.

Till exempel har vi byggt om Hantverkaregatan och Nedre Nytorgsgatan, utökat antalet skräpkorgar och askkoppar samt förbättrat belysningen på ställen som tidigare har upplevts mörka.

Har du idéer kring söders utveckling? Hjälp oss gärna genom att svara på några korta frågor här.

Filmer om projektet Älskade Söder

Älskade söder

I filmen berättar Helsingborg City, Helsingborgs stad och Polisen om arbetsprocesserna, samverkan och insatserna som görs på Söder. Målet med arbetet är att skapa en stadsdel där stolta invånare och verksamheter bjuder på upplevelser och får dig att känna dig som hemma. Det privata, offentliga och invånare samverkar för att förstärka och ta tillvara på söders identitet med mat, kultur, upplevelser, mångfald, studentliv och spännande möten.

Stadsrummet

En viktig del i platsutvecklingen på Söder är arbetet med stadsrummet. Det handlar om frågor som bland annat trafik, renhållning och belysning. Detta är delar som alla påverkar känslan av trygghet i stor utsträckning. Känner du till appen ”Ett bättre Helsingborg”? I den kan du både anmäla fel och lämna synpunkter på hur vi kan göra Helsingborg bättre.

Närvaro

Betydelsen av närvaro för ökad trygghet innebär att polisen har resurser för extra satsningar på Söder. Trygghetsmätning i grunden har även gjort att Polisen har fokus på samverkan med staden. Helsingborgs stad arbetar också med ökad närvaro och har nu ordningsvakter som patrullerar på Söder för att öka tryggheten. Vi har även Södervärdar, som finns inom området måndag-fredag på dagtid.

Helsingborg City

I filmen berättar Helsingborg Citys VD Hanna Candell om Älskade Söder. Arbetet ska tillvara på och förstärka söders identitet. Söder är mat, kultur, upplevelser, lek, mångfald, vila, brokighet, studentliv och spännande möten. Genom samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och staden vill vi skapa en levande, trygg och attraktiv stadskärna med ett rikt utbud.

Aktivering

Moa Sundberg är stadsmiljöstrateg på Helsingborgs stad och berättar här om hur vi arbetar med att göra parker och platser mer levande i projektet Älskade Söder. Att arbeta med den sociala miljön och aktiviteter är ett sätt att göra en plats tryggare. Exempelvis Söderscen där staden tillsammans med invånare skapar program med aktiviteter och de årligen återkommande festivalen Artstreethbg.

Nya insatser på Söder

Trygghetsfrågan är viktig för Helsingborgs stad och grunden i arbetet med ”Älskade Söder”. För att öka närvaron och attraktivitet görs olika satsningar.

Området

Det aktuella området knyter direkt an till de två certifierade Purple Flag-områdena och omfattar stadsdelen söder med tillhörande byggnader, parkeringar och gator.

Samarbetsformer

Arbetet sker i samarbete mellan näringsidkare, fastighetsägare, Helsingborg City, polis, Helsingborgs stad, föreningar och församlingar samt boende och besökare.

Purple Flag

Vi vill ha en levande, trygg och attraktiv stadskärna, som känns välkomnande och som inbjuder till aktivitet och vistelse. Inom Purple Flag arbetar vi sedan hösten 2016, tillsammans och genom bred samverkan, för att skapa en jämställd, trygg och attraktiv stad med ett varierat utbud och aktiviteter för alla även efter klockan 17.

Purple flag på Söder

I oktober 2018, i samband med certifieringen för Helsingborg C, startade vi Purple Flag-arbetet på Söder. Det händer mycket på Söder just nu och arbetet med Purple Flag är en del av platssamverkan Älskade Söder. Hösten 2020 blev vi certifierade för vår handlingsplan för området.

Ta del av hela handlingsplanen för Söder, 2020

Purple Flag söder – en del av platssamverkan Älskade Söder

I Helsingborg finns ett stort fokus på att skapa en levande, trygg och attraktiv stadskärna både från stadens och från näringslivets sida. I platssamverkanprojektet Älskade Söder arbetar vi på flera fronter och med olika processer, som hänger ihop. Purple Flag är en del av detta.

Exempel på det vi arbetar med just nu i området runt Maria Torg:
– Vi aktiverar Furutorpsplatsen i projektet Söderscen.
– Helsingborgshem har gått samman med några fastighetsägare för att jobba i ett BID-projekt (Business ImprovementDdistrict) med fokus på helt, rent och snyggs samt på trygghet.
– Vi träffar verksamheter på Söder med jämna mellanrum.
– Vi träffar studenter i området.
– Vi samarbetar med Tryggare Sverige.
– Vi träffar församlingar och föreningar, bland annat genom gruppen för religionsdialog och INVA-SAM.
– Bostadsrättsföreningar och boende arbetar för att bidra till trygghet, upplevelse och stolthet.
– Vi arbetar med helt, rent och snyggt.
– Vi arbetar med trafik och stadsbyggnad.
– Vi arbetar med trygghet.
– Vi bygger nätverk, för tillsammans är vi starka!

Vi jobbar aktivt med dessa fokusgrupper:
– Fastighetsägare
– Bostadsrättsföreningar/boende
– Studenter/ungdomar
– Helsingborgs stad och myndigheter
– Bostadsbolag
– Föreningar
– Församlingar
– Cityföreningen
– Helt, rent och snyggt

Det viktigaste för söder är att bygga förtroende och broar för att visa att vi menar allvar. Vi kommer inte att kunna förändra allt på kort tid utan det måste få ske med små steg och med respekt för Söders själ och identitet.

Så har vi arbetat med Purple Flag-processen för Söder

Purple Flag-processen för Söder startade i oktober 2018. I januari 2019 hade vi en första workshop, med bred uppslutning och där vi hade fokus på en gemensam målbild. I april 2019 genomförde vi en nulägesanalys i form av en nattvandring för att se hur områdes förändrades mellan 17.00 och 06.00.

Nulägesanalysen låg till grund för handlingsplanen, som vi fick certifierad under hösten 2020. Nu jobbar vi med handlingsplanen, checkar av, lägger till och justerar löpande. 2022 är det dags att uppdatera den inför en omcertifiering.

Våra andra Purple Flag-områden i Helsingborg

Maria Torg

Området runt Maria Torg är Helsingborgs första Purple Flag-process. Den startade i januari 2016 och i december 2019 blev vi omcertifierade för en ny handlingsplan. I samband med det utökade vi också området, för att våra olika Purple Flag-områden ska hänga ihop.

Helsingborg C

I juli 2017 startade Purple Flag-processen för området Helsingborg C, en naturlig fortsättning på arbetet med Purple Flag kring Maria Torg. Vi blev certifierade för vår handlingsplan för området i oktober 2018.