Älskade söder
Befintliga nätverk och samarbetsformer

Befintliga nätverk och samarbetsformer

I vårt arbete kommer vi primärt att fokusera på helt, rent, snyggt och tryggt. För att nå detta krävs samverkan och delaktighet på ett utbrett sätt.

Helsingborg City med undergrupper:

 • Trygghet och säkerhet i city – fastighetsägare, näringsidkare, ordningsvaktbolag, polisen samt representanter för staden från stadsledningsförvaltningen, socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.
 • Fastighetsägarna City –Fastighetsägare i Helsingborg.
 • Cityföreningen – näringsidkare och företag i centrum.
 • Stadsmiljögruppen – en samverkansgrupp för stadsmiljöfrågor

Stadsledningsförvaltningen:

 • Tjänstemannagruppen tryggare Helsingborg – (beslutande nivå) stadens förvaltningar och bolag samt polisen.
 • BSA (brotts- och skadeförebyggande arbete) – (operativ nivå) stadens förvaltningar, Helsingborgshem, Helsingborg arena och scen AB, Räddningstjänsten Skåne nordväst samt polisen.

Stadsbyggnadsförvaltningen:

 • Handlingsplan för Trygghet i stadsmiljö

 

NOD – Näringsliv och destinationsutveckling:

 • Stadens lotsfunktion för företag, restauranger och evenemang hålls samman av Näringsliv och destinationsutveckling. Lotsens syfte är att underlätta för de olika verksamheterna när det gäller tillstånd samt för att se möjligheter och att föra en dialog. I lotsgruppen finns samtliga myndighetsområden representerade.
 • Visit Helsingborg – stadens officiella besöksguide.

Restauranggruppen:

 • Representanter från myndigheterna samt polisen.

Referensgruppen (Purple Flag):

 • Representanter i form av boende, studenter, fastighetsägare, verksamheter, föreningar, församlingar, stadens förvaltningar, polisen m fl.