Älskade söder
Om arbetet

Om arbetet

Purple Flag är en utmärkelse som synliggör städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att skapa en säker, tillgänglig och attraktiv stadskärna med ett brett utbud, även kvällstid.

I Helsingborg finns ett stort fokus på att skapa en levande, trygg och attraktiv stadskärna både från stadens och från näringslivets sida.

Vi arbetar på flera fronter och med olika processer, som hänger ihop. Purple Flag är en del av detta.

Purple Flag är ett internationellt samarbete mellan ATCM (Association of Town and City Management UK) och Svenska Stadskärnor. Purple Flag är en utmärkelse som synliggör städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att skapa en säker, tillgänglig och attraktiv stadskärna med ett brett utbud, även kvällstid. Fokus ligger på kvällsekonomi.  Med begreppet kvällsekonomi menar vi stadens och stadskärnans totala utbud av upplevelser aktiviteter och tjänster efter kontorstid.

Purple Flag är kvalitetsmärkning och symbol för en trygg, hållbar, jämställd och attraktiv stad med upplevelser såväl kvälls- som nattetid av hög kvalitet. Den lila färgen ger associationer till kvälls- och nattljuset. En Purple Flag-certifiering skulle innebära en bekräftelse på vår målsättning, vårt arbetssätt och att resultaten går i rätt riktning. Utmärkelsen skulle också bli en viktig del i stadens marknadsföring och varumärkesbygge.

Det övergripande syftet med kvällsekonomin är att skapa förutsättningar för en ekonomiskt och socialt hållbar stadskärna med ett varierat utbud av upplevelser och aktiveter.

Projektet ska vara till nytta för besöksnäring, fastighetsägare, kommun, invånare och servicenäringen. Det ska genomföras genom en process som bygger på ett fördjupat samarbete, nytänkande samt ökad förståelse och kunskap om varandras verksamheter och behov.

För att nå en full effekt och verkligen göra en bestående och väl förankrad förändring behöver vi fokusera på hela dygnet 7 dagar i veckan. Men också på dialog och medskapande med våra invånare, näringsidkare, fastighetsägare m fl. Söder är komplext och därför väljer vi att utöka arbetet i området och utgår från en modell för effektiv platssamverkan..