URBAN WINDOW GALLERY

Helsingborgs lediga butikslokaler förvandlas till konstgalleri genom projektet Urban Window Gallery

Fredagen den 4 december invigs projektet Urban Window Gallery i Helsingborg. Ett projekt där ett 15-tal lediga butikslokaler och skyltfönster förvandlas till ett spektakulärt konststråk i form av installationer och konstnärliga gestaltningar. Stråket sträcker sig från Gåsebäck i söder till Tågaborg i norr och är ett samarbete mellan scenografen Jeanette Gostomski, Helsingborgs stad, Dunkers kulturhus, Helsingborg City och Kulturhotellet.

Målet med projektet är att ge invånare och besökare en möjlighet att uppleva konst och kultur i det offentliga rummet samtidigt som det förgyller de centrala delarna av Helsingborg.
I projektet kommer lediga butikslokaler och andra utvalda skyltfönster att förvandlas med hjälp av olika rumsliga gestaltningar och konstnärliga uttryck. Det kan till exmepel vara skapelser från kreatörer och konstnärer inom fotografi, film, litteratur, poesi, musik, design och digital konst.

Urban Window Gallery är ett initiativ av scenografen och arkitekten Jeanette Gostomski. Projektet genomfördes i Malmö i somras med syftet att erbjuda folk möjligheten att uppleva konst och kultur på ett säkert sätt.

-Stadens kärna och den kulturella sektorn har blivit hårt drabbade av rådande pandemi. Kreativiteten har ökat men det finns ett angeläget behov av att finna nya vägar att tillvarata det offentliga urbana rummet för kulturen. Det är något som har diskuterats under lång tid, men frågan kommer nu upp igen i och med den nya hälsosituationen i världen. Det är förmodligen många med mig som ser vad som händer i staden och dess tomma fönster. Vi vill ge staden ett nytt liv. Det är fantastiskt att få till ett såhär brett samarbete i Helsingborg, säger Jeanette Gostomski.

I Helsingborg genomförs projektet mellan den 4 december och 28 mars 2021 och möjliggörs tack vare ett brett samarbete mellan Jeanette Gostomski, Helsingborg Stad, Dunkers kulturhus, Helsingborg City och Kulturhotellet.

-För oss inom Helsingborg stad, Kulturförvaltningen och Dunkers kulturhus är det självklart att försöka leverera kulturinnehåll i dessa tider, på ett ansvarsfullt sätt. När vi uppmanas att hålla avstånd, hålla ut och hålla i kring restriktionerna gäller det att vi tänker om. Här är ett projekt där vi samarbetar med flera aktörer som alla vill att staden ska leva med kultur som verktyg. Istället för att göra saker var för sig gör vi det ihop och bidrar med det varje part gör bäst så kalkylen blir 1+1 = 3. Konceptet i sig är optimalt då det sträcker sig under en längre period och besökare kan ta del av det utan att behöva trängas, säger Fredrik Öjbro Avdelningschef Dunkers kulturhus

I samband med invigningen fredagen den 4 december genomförs en guidad tur av scenografen Jeanette Gostomski och Peter Eriksson från Kulturhotellet som kommer presentera de olika konstverken och installationerna tillsammans med de medverkande konstnärerna.

-Vi välkomnar det här initiativet och är tillsammans med våra fastighetsägare glada över samarbetet. Framförallt nu när vi går in i en mörkare period och de upplysta skyltfönstren på så sätt även bidrar till att göra stråken i city tryggare. Att det dessutom kommer under en period när vi med hårdare restriktioner måste begränsa sociala sammanhang är det fantastiskt att city förvandlas till ett stort utomhusgalleri där människor kan röra sig fritt utan att bidra till smittspridningen, säger Jill Paulsson, Stadslivsutvecklare Helsingborg City.

Kreatörer sökes till två skyltfönster
Av totalt cirka femton skyltfönster kommer Dunkers kulturhus att gestalta fyra stycken och Jeanette Gostomski tillsammans med kulturhotellet skapa installationer i strax över tio stycken. Men projektet söker konstnär/kreatör till två av skyltfönstren. Har du en konstnärlig idé för gestaltning/installation i ett skyltfönster för Urban Window Gallery i Helsingborg? Välkommen med din ansökan och presentation till jeanette@spacebyjeanette.se Urvalet görs av Jeanette tillsammans med projektgruppen.