URBAN WINDOW GALLERY

Urban Window Gallery är ett projekt där ett 15-tal lediga butikslokaler och skyltfönster förvandlas till ett spektakulärt konststråk i form av installationer och konstnärliga gestaltningar. Stråket sträcker sig från Gåsebäck i söder till Tågaborg i norr och är ett samarbete mellan scenografen Jeanette Gostomski, Helsingborgs stad, Dunkers kulturhus, Helsingborg City och Kulturhotellet.

Målet med projektet är att ge invånare och besökare en möjlighet att uppleva konst och kultur i det offentliga rummet samtidigt som det förgyller de centrala delarna av Helsingborg. I projektet kommer lediga butikslokaler och andra utvalda skyltfönster att förvandlas med hjälp av olika rumsliga gestaltningar och konstnärliga uttryck. Det kan till exempel vara skapelser från kreatörer och konstnärer inom fotografi, film, litteratur, poesi, musik, design och digital konst.

Urban Window Gallery är ett initiativ av scenografen och arkitekten Jeanette Gostomski. Projektet genomfördes i Malmö i somras med syftet att erbjuda folk möjligheten att uppleva konst och kultur på ett säkert sätt. I Helsingborg genomförs projektet mellan den 4 december och 28 mars 2021.

Ett samarbete mellan:
Space by Jeanette
Dunkers Kulturhus
Helsingborg City
Helsingborg Stad
Kulturhotellet

I samarbete med följande fastighetsägare: 

Newsec
Rikshem
Jefast
Stadsrum Fastigheter
Balder
Brf Mariatorget
Castellum
Galleri Hjärne

Följ projektet på sociala medier:

Instagram
Facebook
#urbanwindowgalleryhbg

Galleristråket

Projektet och galleristråket är organiskt. Fönster tillkommer efterhand, byts ut eller förstärks. Nedan hittar du karta och information om verk och konstnärer.

SLEEPING BEAUTY

dress: Södergatan 11
Konstnär: Millo

Millo är en italiensk street art konstnär som 2018 skapade verket ”Sleeping Beauty” på Sofiero. Projektet var ett samarbete mellan Millo och Sara Bratt på Sofiero där street art och natur kombinerades. Verket presenterades som en niomånader lång utställning i
Orangeriet och understryker vikten av natur och gröna ytor i vårt urbana samhälle.
I samband med Urban Window Gallery reproduceras verket i form av en installation.

Verket möjliggörs av Storbildsbolaget.

www.milo.biz

INTERNET AND THE GIANT PEACH

Adress: Dunkers Kulturhus
Konstnär: Arvida Byström

I ”Internet and the Giant Peach” tar vi del av Arvida Byströms utforskande tankar kring femininitet, identitet och könsnormer genom hennes utlämnande och utmanande fotografier. I sitt konstnärskap ifrågasätter Arvida bland annat rådande normer och den sexualiserade kroppen. Regisserad av Arvida Byström och skriven i samarbete med Lo Hallén.

www.arvidabystrom.se

INTO THE VIBRANT VACUUM

Adress: Hörnan Rådhustorget 12/Norra Strandgatan
Konstnär: Åse Ekström

Vivid colors hit the ground in a future landscape that is abandoned or perhaps never harbored any life. Where and when is this place and who discovers it? Åse Ekström has worked with vibrant light and paper in different ways before. In this art piece she puts the spot on the future and who owns it. Åse works as an Art Director and tends to go more sculptural in her work as an artist.

@ase_ekstrom_art

WE WERE NEVER AUTONOMOUS

Adress: Fågelssångsgatan 10
Konstnär: Clea Van Berkel

Hur kan vi ta hand om detta trauma som vi har orsakat oss själva, varandra, andra levande organismer och vår planet? Var kan vi sörja? Var får det som är vilt och egensinnigt plats? Var får fåglarna, humlorna, bina, fjärilarna plats? Var i den uppbrutna asfalten får den trötta utarmade jorden plats att återhämta sig?

Fröbomberna innehåller frön från växtplatsen.

www.clea.biz

PINK CLOUD

Adress: Hörnan Strömgränden/Norra Storgatan
Konstnär: Jeanette Gostomski
Konstverk baserat på David Stenbecks konstverk ”Jesolo Cloud”

David Stenbeck är en digital konstnär som specialiserat sig på Cinema 4D-återgivningar av tredimensionella scener med volymetriskt material, kaustisk brytning och syntetiskt ljus. Stenbecks bakgrund inkluderar en karriär som publicerad poet, redaktör och litteraturkritiker. David Stenbecks konstverk har presenterats i internationella publikationer inklusive Glamour och Cosmopolitan Magazines och på omslaget till Dacre Montgomerys nyligen publicerade bok DKMH.

@dovneon

BE KIND REWIND

Adress: Norra Storgatan 3
Konstnär: Michaela Green, Linda Holster, Fabian Svensson

”Be Kind Rewind” är ett verk som skapades för i La Féte du Graphisme i Paris, januari 2016. Vi arbetade för fullt med en typografiutställning under hösten 2015, men i mitten av november när terrordåden skakade Frankrike, oss och världen tog utställningen en tvär vändning och verket ”Be Kind Rewind” skapades. En sorts naiv stilla önskan om att kunna gå bakåt i tiden och rita om historieskrivningen. I rådande världsläge är tankemönstret åter aktuellt för oss. Be Kind. Rewind

www.holstergreen.se

A SKY FULL OF STARS

Adress: Hästmöllegränden 4
Konstnär: Ludwig Borgkvist & Bogdan Bizic

Har du någon gång drömt dig bort i en sagolik värld där kreativiteten är det enda som sätter gränsena? ”A sky full of stars” är en påminnelse om att aldrig glömma bort att ta en extra titt på din omgivning och insupa den. Core Creations är ett mediakollektiv från Helsingborg som gillar att testa sina gränser och utmana sin publik. I samverkan med scenkonstnären Bogdan Bizic kommer ni att få uppleva en ny dimension som kommer få er att ifrågasätta vad som är på riktigt och inte.

I samarbete med ABF Helsingborg

www.corecreations.se

A TRIBUTE TO THE PERFECTION
OF ALL OUR IMPERFECTIONS

Adress: Strömgränden
Konstnär: Malin Helgesson

My life drawings are all about celebrating the human form using the ”wrong” hand. By drawing with my left hand, I force myself to focus less on aesthetics and details and more on what really matters, capturing the heart and soul of the person in front of me.

www.leftynudeart.com

FACE US

Adress: Norra Storgatan 1
Konstnär: Saga Kullenberg, Julia Stranovska, Camilla Hoffmann, Hannah Kleinfeld, Ebba Sjöstedt, Christopher Malvander, Calle Nordahl

Våra ansikten skiljer oss från varandra. Men våra ansikten utgör också en del av det kroppsliga som förenar oss människor – en liten del av det som gör oss till vi. För alla har vi ett ansikte, ett ansikte med tusentals miner och känslor. Med våra ansikten möts vi i korridoren av varandras uttryck och intryck. I installationen Face us möts unga lokala konstnärer, de flesta för första gången. Tillsammans med Calle Nordahl från Dunkers Kulturhus ungdomsavdelning Spektra, har ungdomarna med sin egen unika stil, i gråskala målat ansikten som är här och nu. Ansikten som uttrycker och känner något här och nu. Vad känner du i dag? Kan vi se vad du känner?

@Spektra_DKH

TEATERNS MAGISKA VÄRLD

Adress: Stortorget 13
Konstnär: Helsingborgs stadsteater och Helsingborgs konserthus

Helsingborg stadsteaters olika teateruppsättningar gestaltas med kostymer och rekvisita från deras skickliga in house ateljé i kombination med klassiska element från Helsingborgs Konserthus. Två av Helsingborgs mest anrika kulturinstitutioner möter stadsrummet.

www.helsingborgsstadsteater.se